emblem2.jpg (26143 bytes)

Vad är Numismatik?

 

Numismatik är läran om och forskningen kring mynt och andra betalningsmedel samt medaljer. Själva ordet numismatik stammar från det latinska ordet numisma, som betyder mynt. Numismatiken är en viktig hjälpvetenskap till historien som vetenskaplig disciplin. Särskilt gäller detta äldre tiders förhållanden.

Numismatiken är ett barn av renässansen. Samlingar av mynt och medaljer av olika slag, främst från antiken, blev högsta mode i de europeiska furstehusen. I anslutning till samlingarna upprättades tryckta förteckningar och beskrivningar, ofta påkostade verk, med utsökta avbildningar i träsnitt.

I Sverige framsprang numismatiken först som ett resultat av kampen om herraväldet i Norden. På 1500-talet fogade Danmark till sitt statsvapen Sveriges tre kronor för att manifestera sin åsikt om Kalmarunionens giltighet. Svenskarna försökte nu föra i bevis, att trekronorsvapnet av ålder var just svenskt. Härvid kom de medeltida mynten och deras heraldiska utformning att spela en icke oväsentlig roll. Den svenska numismatiken var född.


Tillbaka