Numismatisk information
2024

Du som har något som du vill göra reklam för under 2024,
skicka in det till  goeranols@gmail.com så kanske det kommer med på vår hemsida.
Vår hemsida har besökare från hela världen.

***************************************************************

Mässor & kongresser
 

Sigtunamässan ägde rum den 27 jan.
 

*************************************

MYNTKLUBBEN SKILLING BANCO i LINKÖPING

Myntmässa ägde rum 24 februari
 

*************************************

 

*****************************************************************
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Myntklubbar & föreningar

www.ingemars.se/lankar.html

 

_________________________________________________

Allmän information
 

 

__________________________________________________
 

Du som har information, bilder om olika aktiviteter hör av dig till
goeranols@gmail.com

___________________________________________________

En liten tillbakablick
Här vill vi gärna ha in mer som visar olika aktiviteter som varit.

2019

Den 27 april 2019 var det årets stora Mynt/sedelmässa FriMynt i Helsingborg. En regnig vårdag som hade lockat många
av föreningens medlemmar till Helsingborg och ett besök på mässan. Som vanligt fanns det ett stor utbud av både mynt och sedlar
men även mycket annat såsom frimärken, vykort, medaljer, böcker m.m.
  

***************************************

2018

Den 21 april 2018 var det årets stora Mynt/sedelmässa FriMynt i Helsingborg. En vacker vårdag hade lockat många
av föreningens medlemmar till Helsingborg och ett besök på mässan.


 

 

Föreningens årsmöte 2018

I samband med årsmötet den 15 februari visades en utställning av hedersmedlem Göran Olsson med anledning av att
Litauen firade 100 år den 16 februari på sin nationaldag. Föreningen har även sedan slutet av 90-talet medlem från Litauen.

Göran berättade kortfattat om Litauens historia med tonvikt på de senaste 100 åren, samt visade mynt och sedlar från Tsartiden
och fram till nutid där Litauen införde Euro 1 januari 2015.

___________________________________________

 


*******************************************************************************
2017

Myntmässa i Olofström
Gemenskap runt mynt, sedlar, medaljer och polletter präglade lördagen den 15 juli när föreningen genomförde sin myntmässa på Folkets hus i Olofström. På plats fanns
utställare, handlare, representanter för olika myntklubbar och ett stort antal besökare. Årets mässa var ev av de mest besökta myntmässorna i Olofström genom åren.
Det fanns ett stort antal mynt, sedlar, polletter, medaljer, böcker m.m. till försäljning. Besökarna kunde även bli medlem i olika myntklubbar. De flesta hittar en inriktning
och håller på för att det är kul. Här i Olofström träffas man för att visa upp olika samlingar och inriktningar, prata med likasinnade, sälja sina dubbletter eller hitta något man
saknar.  En del kommer för att värdera sina mynt eller visa upp för att få veta mer om det man har. De flesta samlare har en inriktning. Bernt Thelin från Lund har valt att
specialisera sig på de kulturhistoriskt viktiga polletterna. Han har även givit ut en bok om Skånepolletter och jobbar nu med en bok om Blekingepolletter. Det fanns möjlighet att ta
del av allt detta på mässan. En annan av föreningens medlemmar som ställde ut var Göran Olsson, då handlade det om utländska sedlar en hobby som Göran ägnat sig åt sedan
början av 1970-talet. I Slutet av 1980-talet kom han i kontakt med samlare i de baltiska länderna som då fortfarande tillhörde Sovjetunionen, på så vis har föreningen i Kristianstad
medlem från Litauen. Av Göran kunde man köpa sedlar från hela världen och ta del av sedlar som han ställde ut. Detta är en hobby som är mycket stor utomlands t.o.m. är det
världens största hobby. Detta är något sedelsamlare i Sverige försöker ta fasta på genom att sprida sin hobby till andra så att den växer även i Sverige. Fler och fler blir medlemmar
i den organisation där man finner samlare från hela världen nämligen The International Bank Note Society (IBNS). 
Som avslutning kunde föreningen konstatera att det ännu en gång varit en lyckad och trevlig myntmässa i Olofström.


FriMynt i Helingborg

Den 22 april var vi många medlemmar som hade samlats i Helsingborg för att tillsammans med många samlare från andra delar av Sverige och våra grannländer
främst Danmark ta del av utbudet vid FriMynt 2017. På plats fanns även många av de mynthandlare vi lärt oss känna under åren, men även en hel del nya utställare.
Mynt, vykort, frimärken, medaljer, sedlar och mycket annat fanns för besökarna. Utbudet av utländska sedlar var mindre än vanligt, kanske inte konstigt när en
stor
sedelmässa samtidigt pågick i Holland. Man kunde konstatera att mynt och andra samlarobjekt fängslar såväl ung som äldre. En del möts igen i juli på föreningens
egna myntmässa i Oloftröm.

***********************************************
2016

Vårt 50-års jubileum 2016

 

***Föreningen 50 år***

Kvällen inleddes med att ordföranden hälsade alla välkomna. En stor skara av medlemmar hade anmält sig
till denna kväll, såväl medlemmar som var med de allra första gångerna i föreningens historia som Göte Norén
med medlemsnummer 5. Men även flera andra från de första åren. Medlemsantalet hade inför kvällen ökat med 11 nya
varav en del fanns med på mötet. Föreningens medlem från Tyskland var en av mötesdeltagarna.
Kvällen fortsatte därefter med ett fantastiskt föredrag om Skånska kriget med tonvikt på årtalet 1676 med inriktning
mot Kristianstad och numismatik, men även en tillbakablick på året 1966 då föreningen bildades.
Det var även spännande och intressant att få ta del av de objekt som föredragshållaren visade upp.
Tack Claes Ruderstam.
Kvällen övergick därefter till auktion, en numismatisk auktion i klass med auktioner under föreningens storhetstid.
Ett stort tack till inlämnare av alla dessa fantastiska objekt.
Med avbrott för smörgåstårta och samkväm fortsatte auktionen till sent in på kvällen.**********************************************************************************
FriMynt 2016

Den 23 april i Helsingborg

 

****************************************************************

Besök 2015 i Litauen

Göran besökte Litauen och Vilnius den 1 september 2015 och eftersom han har ett stort intresse för Litauen i stort men även deras numismatiska
historia sedan sin första kontakt 1988 och sitt första besök 1993. Han kom genom sitt intresse för utländska sedlar 1988 i kontakt med en person som sedan
mer 25 år är medlem i vår myntklubb och vad vore då mer naturligt än ett besök på deras myntmuseum vilket är värt ett besök om man är i Vilnius. Vår litauiske
medlem har aldrig besökt vår förening, däremot har hans hustru både besökt föreningsmöte och Olofströmsmässan.
 
Bild Olofströmsmässan från 2005 där Audrone hjälper Göran med sedlar och kataloger
, där fanns även en del litauiska objekt på bordet

Pinigų muziejus

http://www.pinigumuziejus.lt/lt/
 

Kvinnan på 1928-års 100 Litu sedel från Litauen är en verklig person.
Många av oss har kanske i sin samling eller har sett 100 litu sedeln från 1928. Sedelns baksida visar centralbanken i Kaunas som vid denna tidpunkt var huvudstad i Litauen. Vilnius var
occuperat av Polen. Sedelns framsida visar en kvinna i traditionell dräkt och innehar ett ymnighetshorn. Den här kvinnan framställs på sedeln som Litauens moder i ett växande industri-
och jordbruksland som Litauen var efter 1:a världskriget. Det intressanta är att kvinnan inte är konstnären Adam Galdikas fantasi utan en verklig person.
Det är nämligen Elena Turauskiené litauisk diplomat således en offentlig person och pressarbetare Edward Turauskas fru. 1927 hade hon i Kaunas poserat för konstnären Adam Galdikas.
Hon föddes den 15 mars 1906 i Paris och träffade sin man när han kom för att studera i Paris. De förlovade sig och gifte sig sedermera i Litauen.
Denna romantiska berättelse har i sin helhet under vintern presenterats på myntmuseum i Vilnius av Carolina-Masiulyté-Paliuliené släkting till Elena.

 


Kortfattad sammanfattning av Göran Olsson, sedel ur egen samling foto hämtade från utställningen i Vilnius.

****************************************************************************************************************