emblem2.jpg (26143 bytes)

Medlemskap./Avgifter och provisioner.

Medlemskap.
Upplysning om medlemskap erhålles enklast genom att kontakta föreningens kassör eller någon annan i styrelsen.
Medlem erhåller auktionslistor och annan information och har rätt att köpa och sälja på föreningens auktioner.

Medlemsavgift 2024.
Medlemsavgiften är 125:-
Medlemsavgiften skall erläggas före mars. månads utgång, betalning skall göras till BG: 5594-9259.
Nya medlemmar hälsas välkomna under hela året. Medlemsansökan under okt. - dec. medför att man direkt blir medlem även för kommande år och erhåller resterande auktionslistor för innevarande år.
Medlemmar under 15 år erlägger ingen årsavgift. 

Provisioner.
KNF tillgodoräknar sig följande provisioner vid försäljning på klubbens auktioner:
A)
Fast avgift: 1 krona / rop.
B) Utöver den fasta avgiften tillgodoräknar sig KNF en provision på 3% av försäljningspriset.
Provisionen på ett rop är maximerad till
150 kronor.
Köparen erlägger ingen provision.


Tillbaka