Medlemmar visar

emblem2.jpg (26143 bytes)

"Medlemmar visar" är platser på vår hemsida där medlemmar kan visa lite av sin inriktning på samlandet.

Det kan vara svenska mynt/sedlar eller utländska mynt/sedlar.
 

Här kan du visa något som kanske bara du har, ett unikt mynt, en ovanlig variant eller något som du tror
skulle intressera någon annan samlare.

Vi gör detta för att öka intresset för mynt och sedelsamlandet.

Du som har något intressant skickar en tydlig bild och en liten textrad till
goeranols@gmail.com
Det kommer inte att framgå på hemsidan vem som är ägare till objekten utan vi visar dem bara för att intressera fler samlare.
Bilder och text kommer att bytas när  det blir för många.

**********************************************************************

Att samla USA såväl äldre som nya objekt är en stor hobby både när det gäller mynt och sedlar.
Här visas några moderna exempel på detta.
Här några exempel på hur man kan samla svenska årsset.

 

Ryssland/Sovjetunionen är ett mycket stort samlarområde både när det gäller mynt och sedlar
Här några exempel på detta.


 

 

Vi väntar nu på fler intressanta objekt.
 


Tillbaka