emblem.jpg (30789 bytes)

 Det numismatiska
Kristianstad.

 

 

Kristianstad är inte någon betydelsefull ort ur numismatisk synvinkel, men några händelser placerar staden på den numismatiska kartan.

Under skånska kriget, 1675-1679, intogs staden av danskarna. När svenskarnas inledande motgångar efterhand vändes till framgångar, främst efter slaget vid Lund, började svenska trupper belägra de i Kristianstad isolerade danskarna. Belägringen blev långvarig och till slut gjorde sig behovet av mynt för avlöning av trupperna i staden påmint.

År 1677 lät den danske befälhavaren slå kvadratiska mynt (s k klippingar) av koppar eller bly i valörerna en mark, åtta, fyra samt två skilling. Dessa mynt kunde lösas in i reguljär valuta efter belägringen. Några av dessa mynt har bevarats till våra dagar. Härunder  återfinns ett sådant mynt. Under kronan syns Christian V:s monogram samt  på båda sidor därom 4 SD (=skilling danske).

Danmark, 4 skilling, Kristianstad 1670-tal

Det skulle dröja närmare ett sekel innan Kristianstad utmärkte sig numismatiskt igen. Då rådde det brist på skiljemynt och i en del städer gav förmögna köpmän ut egna sedlar, s k valuter, för att underlätta kommersernas genomförande. I Kristianstad fanns det inte mindre än tre i dag kända utgivare av valuter, C-G Bergengreen, P Weduwar och O Hanson-Wenman. År 1766 förbjöds samtliga valuter genom ett kungligt plakat. 

Sverige, Blankett för privatsedel från Kristianstad 1765

 

Blankett för privatsedel 1765

Exakt hundra år efter det att Bergengreen upphört med sin privata sedelutgivning gav Christianstads Enskilda Bank ut sin första sedel. Åren 1865, 1875 och 1894 utgavs sedlar i valörerna fem, tio, femtio, hundra och femhundra riksdaler riksmynt/kronor. År 1901 avstod banken från sin rätt att utge sedlar.

                   Sedel 10 kronor utgiven av Christianstads
                  Enskilda Bank 1894

Förutom i de tre ovan redovisade fallen har i Kristianstad genom tiderna utgivits en del mindre betydelsefull numismatica. Förekomsten av polletter är inte fullständigt kartlagd. Vidare räknas understundom även hundskattemärkena till avdelningen numismatik.

 

Fortfarande kan man hitta gamla artiklar på nätet när Kristianstads myntklubb hade sin storhetstid, ta del av denna artikel https://numismatik.se/pdf/snt21976.pdf och dröm tillbaka. Det finns säkert någon medlem än idag som minns denna dag.

Tillbaka