Nybörjartips

emblem2.jpg (26143 bytes)

 

Stundtals sägs, att kunskap är makt, eller åtminstone nyckeln till makt. Beträffande
kunskap och numismatik är det så, att den, som inte har läst någon litteratur i ämnet, knappast kan kalla sig numismatiker. Även en samlare står sig emellertid tämligen slätt utan någon form av boklig vägledning i numismatikens värld. Därför vill vi här understryka vikten och nöjet av ett numismatiskt bibliotek. Vi rekommenderar också nedan en bok och myntlänkar, som finns på internet.

En lättsam och trevlig, men icke desto mindre värdefull, numismatisk översikt ger den ganska färska boken (1995) "Att samla mynt, sedlar och medaljer". Författare är Ian Wisén och Ulf Schenkmanis. Boken ger en bra introduktion om de aktuella samlarobjekten och även en del samlarråd.

Härutöver behöver samlaren naturligtvis mer specialiserad litteratur och kanske någon värderingsbok. Studiet av äldre auktionskataloger ger unika kunskaper om myntens förekomst. Inte sällan blir det numismatiska biblioteket ett eget samlarområde. De första böckerna om mynt på svenska utgavs på 1600-talet.

Den som är historiskt eller numismatiskt intresserad kommer att ha stort nöje av Kungliga Myntkabinettets (KMK) och Svenska Numismatiska Föreningens (SNF) hemsidor.
Se myntlänkar!


Tillbaka