Kristianstadsortens Numismatiska Förening
www.kristianstadnumis-knf.se
Auktion 2023-09-21 kl.19.00 visning från kl.17.30 Föreningarnas Hus Magasinsgatan 3 Kristianstad
Anbud och Auktionsobjekt: Tobias Johnsson Östersjövägen 259 29591 Bromölla
Tel: 0701-440016  Email: tobias@f1carstoday.net
Betalning av objekt BG: 5594-9259 
Auktionslista 21 September 2023
Nr Land/Regent Valör år Antal Kval. Min.pris
1 Christina 1 Öre 1639  Säter, korroderad 1 200
2  " 1 Öre 1650 1+ 500
3 Norge 1 Kr 1898 1? 100
4 USA 1 Dollar  1922 Peace 01 160
5 Isle of Man 1 Crown 1998 Jub KM#874 0 20
6 Oscar II 2 Kr 1903 1? 70
7 Gustav V 50 Öre 1931 01 40
8  " 50 Öre 1936 k6 01 20
9  " 50 Öre 1939 01/0 20
10  " 50 Öre 1944, 45 2st 01/0 20
11  " 2 Kr 1935, 36 hanteringsmärken 2st 01/0 140
12  " 2 Kr 1921 Jub 2st 01/0 140
13  " 5 Kr 1935 Jub 01 130
14 Carl XVI 200Kr 1993 0 190
15  " 200Kr 1998 0 190
16  " 200Kr 2001 0 190
17  " 200Kr 2005 0 190
18 Österrike 1 Thaler 1780  Maria Theresia   Epr 01 100
19 USA 1 Dollar  1923 1 120
20 Niue 25 Dollar 1990  Guld 1,25gfv 0 600
21 Gustav V 2 Kr 1924 1+ 70
22  " 50 Öre 1935 01 20
23 Gustav VI 1 Kr 1967 01/0 20
24 Sedlar 10 Kr 1937 1+ 20
25  " 5 Kr 1977  Nummerföljd 2st 0 5
26  " USA  1 Dollar 1957, 2 Dollar 1976 2st 1+, 0 30
27  " Katanga 10 Francs 1960 1 30
28  " Maldives 5 Rupees 1960 0 150
29  " 100 Kr C.V. Linne 3st 0 150
30  " 50 Kr 1981, Nr följd  låga nr #B 000171 6st 0 150
31  " 5, 10 Kr Nom 115kr 14 vk 40
32  " 10 Kr Jub 1968 2st 1, 01 5
33  " 10 Kr 1980 (2), 1990 3st 0 10
34 Carl XVI 100 Kr jub 1985, 88 2st 0 180
35 Oscar II 10 Öre 1907 puts 1+ 10
36 Carl XIV 1/6 Skilling 1832 1+ 60
37 Gustav V 2 Kr 1914 1+ 80
38  " 1 Kr 1929 1 30
39  " 1 Kr 1939 01 30
40  " 1 Kr 1940 01 30
41  " 25 Öre 1934 1+ 10
42 Danmark 25 Öre 1907 1/1+ 10
43  " 10 Kr 1908 Guld 01 2200
44 USA 1 Cent 1859, 1892 2st 1 30
45 Fredrik I 1 ör SM 1747 1+ 40
46 Gustav III 1 ör KM 1772 1 30
47 Gustav IV  1 Skilling 1802 på 2 ör sm 1+ 60
48  " 1 Skilling 1805 på 2 ör sm 1750 1? 30
49  " ½ skilling 1802 kantex 1+/01 90
50  " ½ Skilling 1807 1+ 60
51  " 1/6 Rd 1804 varit monterad (1) 100
52  " 1/6 Rd 1805 plantsrepor 1/1+ 200
53 Carl XIII 1/24  Rd 1810 1? 40
54  " 1/24 Rd 1812 1 60
55 Carl XIV 1/8 Rd 1832 (2), 1833 3 st  vk 70
56  " 1/16 Rd Sp 1835 1 40
57 Oscar I 25 öre 1855 fläck 1 50
58  " 1/32 Rd 1852 1+ 40
59  " 1/32 Rd 1853 kanthack 1+/01 60
60  " 4 Skilling Banco 1850 1 60
61  " 2 Skilling Banco 1847 1 50
62  " 1 Skilling Banco 1847 kanthack (1/1+) 50
63  " 25 öre 1855, 1856 2 st  1 40
64 Carl XV 10 öre 1861 1+ 40
65  " 10 öre 1867 1+ 40
66  " 2 öre 1861 1+/01 40
67 Oscar II 2 kr 1897 jub 01/0 70
68  " 2 kr 1898 1/1+ 70
69  " 2 kr 1900 1 70
70  " 2 kr 1903 1 70
71  " 2 kr 1907 1+ 90
72  " 1 kr 1904 1 35
73  " 1 kr 1907 fläck puts 1+ 40
74  " 10 öre 1897 patina 1+ 20
75  " 10 öre 1907 01 30
76  " 1 öre 1903 01/0 30
77 Gustaf V 1 kr 1942 åub  1+ 70
78  " 2 kr 1932 jub 01 70
79  " 2 kr 1912  1+ 100
80  " 2 kr 1913 1+ 100
81  " 2 kr 1914 1 80
82  " 5 öre 1910 1 200
83  " 5 öre 1927 1 200
84 Gustav VI 10 kr 1972 Jub 01/0 90
85  " 5 kr 1972 utan linjer 01 100
86  " 1 kr 1967 01/0 20
87  " 50 öre 1958 01/0 10
88  " 50 öre 1952, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61 (2)  9 st 01-01/0 90
89 Österrike 50 Schilling 1974 KM#2919 patina Proof 70
90  " 25 Schilling 1957  01 50
91  " 5 Corona 1900 1 120
92  " 2 Corona 1912 repa 01 40
93  " 1 Corona 1908 01/0 20
94  " 1 Florin 1877 01 60
95  " 5 Euro 2006 0 40
96 Tyskland 5 Mark 1935 A Hindenburg 1+ 100
97  " 5 Mark 1939 B Hindenburg 1+ 100
98  " 2 Mark 1934 E Potsdam 1 40
99 Carl XII 1 daler sm 1715 nödmynt Kronan 1?/1 50
100 Adolf Fredrik 1/6 Thaler 1761 Pommern (hack) 1 60
101 Hanau Lichtenberg, Rudolf II 3 Creutzer 1603, ksk 1 50
102 Medalj Minne af Guldbröllopet 1907 Ag 34,7 g 1+/01 100
103  " Oscar II Sveriges och Norges konung 1872-1897 Cu 01 40
104  " Norrtälje 350år 1622-1972  Ag 33g 83%, + dito Brons 1+1st 0 150
105 Carl XVI 100 Kr 1988 Jub 4st 0 360
106 Gustav V 5 Kr 1935 Jub 3st 01 390
107 Gustav VI 10 Kr 1972 Jub, hnateringsmärket 1+ 90
108  " 5 Kr 1959 jub 2st 01 110
109 Gustav V 2 Kr Jub 1921, 32, 38 (2) 4st 01 280
110 Oscar II 1 Kr 1889 med Lock i nacken 1? 100
111 Venezuela 1 Bolivar 1935 Hängsmycke 1 80
112 Gibraltar 1 Crown 1967 01 10
113 Fredrik I 2 öre sm 1745 1 40
114  " 2 öre sm 1749 1 40
115 Sverige Diverse mynt 1677-1919 9st vk 10
116  " Diverse mynt 1671-1877 12st vk 10
117  " Diverse mynt 1712-1864 12st vk 10
118 Schlesien  Holstein  1 sechsling 1850 plantsfel 1/1+ 20
119 Gustav V 5 Kr 1935 Jub 2st 01 260
120 Oscar II 1 Kr 1875, kanthack 1 50
121  " 1 Kr 1876, 90 2st 1? 70
122  " 1 Kr 1887, 89, 50 Öre 1907 3st 1? 85
123  " 1 Kr 1906 1 40
124  " 2 kr 1890, 1903 2st 1? 140
125  " 2 Kr 1878, 80 2st 1? 140
126  " 2 Kr 1903, 1898 2st 1? 140
127  " 2 Kr 1892,  80 2st 1? 140
128  " 2 Kr 1897, 98 2st 1? 140
129  " 2 Kr 1876 2st 1? 140
130  " 2 Kr 1898, 1903 2st 1? 140
131  " 2 Kr 1876, 97 2st 1? 140
132  " 2 Kr 1897, 1903 2st 1? 140
133  " 2 Kr 1876 1? 70
134 Gustav V 1 kr 1942 åub  1+ 80
135  " 1 Kr 1930, 35 2st 1+/01 70
136  " 1 Kr 1936 01 40
137  " 1 kr 1942 åub  1 40
138  " 1 Kr 1937, 38 2st 1+, 1 70
139  " 1 Kr 1916, 24 2st 1? 70
140  " 1 kr 1942 åub  1 40
141  " 1 Kr 1915 1 40
142  " 1 Kr 1912, 32, 39 3st 1? 100
143  " 1 Kr 1940 1+/01 40
144  " 1 kr 1942 åub  1? 30
145  " 1 Kr 1936, 39 2st 1+ 70
146 Carl XV 10 Öre 1869 1 20
147 Carl XIV 1/6 Skilling 1832, repor 1 10
148  " 2/3 Skilling 1842 1? 5
149  " 2/3 Skilling 1836 1 10
150 Oscar I 1/6 Skilling 1845 1 10
151  " 1 Öre 1857 1 10
152  " 1/3 Skilling banco 1847 1? 5
153  " 1 Öre 1858 1? 5
154 Carl XIV 2/3 Skilling 1837, 39 2st 1? 10
155 Adolf Fredrik 1 Öre SM 1761 1? 10
156 Oscar I 1/32 Riksdaler 1852 (rengjord) 1+ 30
157 Carl XII 1 Öre 1706 1? 10
158 Fredrik I 1 Öre 1723 1 40
159 Ulrika Eleonora 1 Öre km 1719 1/1+ 40
160 Gustav III 1 Riksdaler 1781, varit monterad och putsad 1+ 500
161  " 1/24 Riksdaler 1778, repor och rengjord 1+/01 100
162  " 1 Riksdaler 1781, varit monterad 1+ 500
163  " 1 Riksdaler 1776, varit monterad 1 400
164 Danmark 1 Riksdaler 1855, varit förgylld och putsad 1 90
165  " 1 Kr 1875 1? 35
166 Carl XV 1, 2 Öre 1872 2st 1 10
167 Gustav VI 1 Kr 1954, 62, 62, 63 4st 1? 65
168 Oscar II 1 Kr 1879, 83, 75 3st 1? 100
169  " 1 Kr 1876, 88, 79 3st 1? 100
170  " 1 Kr 1875, 87, 87 3st 1? 100
171  " 1 Kr 1881, 97, 97 3st 1? 100
172  " 1 Kr 1887, 88, 77 3st 1? 100
173 Gustav V 1 Kr 40% 17st vk 250
174 Lembit skåp 8 lådor med täckplast     mycket fint  50
175   " 8 lådor med täckplast     mycket fint  50
176 Plastramar Beg, olika storlekar  Fint skick 215st 50
177 Sedlar Colombia 2 Pesos Oro 1972-77  P413 0 20
178  " Mexico 1 Peso 1957-70 P59i (4)  10 Peso 1969-77, P63g 5st 0 20
179  " Mexico 20 Pesos 1977 P64d  2st 0 10
180  " Paraguay 1 Guarani 1952 P193a 0 10
181  " Peru 5 Soles de Oro 1969 P99a 0 20
182  " Ecuador 1 Sucre 1920  PS251 0 10
183  " Iraq 1/2 Dinar 1980 P68 (5), 1 Dinar 1980 P69 (9) 14st 01/0 20
184  " Philippines 1 Peso ND  P133f 3st 0 20
185  " Uruguay Banco De Credito Auxilias 50 Pesos Oro Sellada 1887  01 20
186  " Jason Island 20, 10, 5, 1 Pound 50 Pence 1978 5st 01 10
187 Medalj Kungl Patriotiska sällsk. 1921 i etui med band Ag 20g 01/0 100
188  " Kungl Patriotiska sällsk. GV 1947 i etui utan band Ag 20g 01/0 100
189  " "För Nit och redlighet" GV 1941 i etui med band Ag 17g 01/0 100
190  " Kungl Patriotiska sällsk. GVIA 1953 med band Ag  17g 01/0 100
191  " Förjänstmedalj "Den frivilliga sjukvården". GVIA 1954 med band Ag 19g 01/0 100
192  " Samfundet Kgl Myntkabinettets Vänner 1973 Ag 34g 75% 01/0 100
193  " CXVIG Jub medalj 1973-1998, Ag 58g 99,9% 01/0 200
194  " Drottning Silvia 1993, Ag 58g 99,9% 01/0 200
195 Bahamas Årsset 1974, patinerat 9 mynt 01 100
196 Medalj LM Ericsson 1876-1976, Ag  32,5g 83% 3 st 01/0 200
197  " "För Hästafvelns Befrämjande" OII Ag 38g  01 150
198  " "För Hästafvelns Befrämjande" GV Ag 37,7g  83% 01 150
199  " "För Hästafvelns Befrämjande" GVIA Ag 31g 83% 01 150
200  " OII "Svenska lantbruksmötet Malmö 1896" Ag 38g 01 150
201  " "Kgl Vetenskapsakademien 1815 för efterkommande", Ag 13g 01 17
202 Carl XVI 200 kr 1999 Jub 0 200
203  " 200 kr 2001 Jub 0 200
204  " 200 kr 2004 Jub 0 200
205  " 10 kr 1999 i kapslar 5 st  0 50
206  " 50 öre 1997 kapslad 0 30
207 Medalj Kronprinsessan Victoria 1977 Ag 59,8g  92,5% 0 250
208  " Kungligt Bröllop 2010, guldförgylld koppar 400g 89 mm i etui 0 50
209 Kuriosa Nypräglingar i silver av vikingamynt 2 st  0 20
210 Ryssland 3 Rubel 2014 OS Proof 200
211 Belarus Rouble 1996 FN 50år Proof 150
212 Congo 10 Francs 2006  Fotboll VM Proof 100
213 Frankrike 100 Francs 1991  OS Proof 140
214 Ungern 5000 Forint 2006  Bela Bartok Proof 180
215 Medalj "Den nordiska industri och konstutställningen i Köpenhamn" 1872, kantskada 1+ 10
216 Sverige  Årsset sandhillkassett 1973 samt 1976 MP (16 st) 17 set vk 10
217 Gustav V 1 öre 1911-1929 i sandhillkassett 11 st vk 10
218 Utlandet Diverse mynt och myntset, 2,6 kg vk 60
219 Diverse  8 tomma myntalbum med fickor vk 20
220  " tomma fickor och myntkapslar vk 5
221  " Ricks Myntbox med extra inredningar vk 10
222 Gustav VI 5 kr 1962 Jub 5 st  01 200
223 Österrike 1 Thaler 1780  Maria Theresia   Epr 3st 01/0 300
224 Carl XVI 100 kr 1984 jubileum 5 st  0 490
225  " 100 kr 1984 jubileum 5 st  0 490
226  " 100 kr 1983 jubileum 5 st  0 490
227  " 100 kr 1983 jubileum 5 st  0 490
228  " 200 kr 1989, 90, 93, 97,98 5 st  0 800
229  " 100 kr 1985 jubileum 5 st  0 490
230  " 50 kr jubileum 2002 Pippi Långstrump 0 40
231 Gustav V 1 kr 1937-1941 i sandhillkassett 15 st vk 450
232  " 2 kr 1924-1940 i sandhillkassett 8 st vk 550
233  " 1 kr 1910-1928 i sandhillkassett 15 st vk 450
234  " 1 kr 1929-1939 i sandhillkassett 15 st  vk 450
235 Oscar II 2 öre 1874-1895 i sandhillkassett 16 st vk 25
236 Sverige 50 öre 1878-1936 i sandhillkassett 16 st vk 275
237 Gustav V 25 öre 1931-40 i sandhillkassett 15 st vk 100
238 Carl XVI 10 kr 1991 25 st 01/0 250
239  " 5 kr 1995 jub  10st 01/0 50
240 Sverige 5 öre 1880-1947 ca 300st vk 20
241 Sedlar 50 kr Jenny Lind med remsa 4 st  0 50
242  " 50 kr 1989 2 st i nr-följd 2 st 0 20
243  " 20 kr Lilla Selma  6 st 0 40
244  " 10 kr 1968 jub, 10 kr 1938, 5 kr 1963 3 st vk 5
245  " 50 kr Jenny Lind med remsa 0 20
246  " 5 kr 1948 jub 1+ 20
247  " Spanien 100 pesetas 1953, 1965 2 st 01 10
248 Sverige - Utlandet Album med mynt 99st vk 20
249  " 1 Kr 80% 29st vk 1050
250  " 1Kr 80% (35), 2 Kr 80% (14) 49st vk 2250
251  " 1 Kr 40% (85),50 Öre 40% (27), 25 Öre 40% (28) 140st vk 1900
252  " 2 Kr 40% (98), 5 Kr 40% (19) 117st vk 4100
253  " 50 Öre 60% (21), 25 Öre 60% (7) 28st vk 425
254  " Årtals samling 1 Kr 1910-1942  80% 33st vk 1200
255  " Album årtals samling 2 Kr 1942-71  (25st 40%) 32st vk 850
256 Gustav VI 10 Kr 1972 Jub 16st vk 1450
257 Sverige 1 Kr 40% 300st vk 5000
258  " 50 Öre 60% 200st vk 3600
259   " 1 kr 40% 50st  vk  700
260   " Diverse bronsmynt 3 kg vk 20
Reservation för fel i listan
Nästa auktion 19 Oktober
Föreningen behöver objekt till kommande auktioner