Kristianstadsortens Numismatiska Förening
www.kristianstadnumis-knf.se
Auktion 2019-02-21 kl.19.00 visning från kl.17.00 Föreningarnas Hus Norretullsvägen 9 Kristianstad
Anbud och Auktionsobjekt: Tobias Johnsson Östersjövägen 259 29591 Bromölla
Tel: 0701-440016  Email: tobias@f1carstoday.net
Betalning av objekt BG: 5594-9259 
Auktionslista Februari
Nr Land/Regent Valör år Antal Kval. Min.pris
1 Sedlar Norge 1 Krone 1944, 2 Kroner  (nålstick) 2st 1 20
2  " Norge 5 Kroner 1962 vikt, 10 Kroner 1973 (2) ovikta 3st 1+/01, 0 15
3  " Spetsbergen Kulkompampani 10 Kroner  (stämplad) ovikt 0 20
4  " Danmark 5 Kroner 1939 (blyerts 3) ,5 Kroner 1960 C3OJ  2st 1/1+, 1+ 10
5  " Danmark 10 Kroner 1954-55 C3, 1972, 20 Kr 1972 3st 01/0 20
6  " Slesvig 50 p 1920, 1  Mark 1920  ovikta 2st 01/0 20
7  " Finland 25P 1918, 1 Mark 1918, 5 Mark 3st 1+, 01, 1? 15
8  " Finland 1 Mark 1963, 5 Mark 1963 (2), 100 Mark 1957 ovikta 4st 01/0-0 30
9  " Island 5 Kronur 1957, 10 Kr 1961, 25 Kr 1961 ovikta 3st 0 60
10  " Island 500 Kronur 1961, 1000 Kr 1961  ovikta  2st 0 80
11  " Island 5000 Kronur 1961 ovikt 0 140
12  " Färöarna 10 Kronur 1954, 1974  ovikta 2st 0 60
13 Johan III 2 öre 1573 Z-R 1/1+ 100
14 Gustav II  Fyrk Arboga 1627  (svag korrosion) 1/1+ 300
15 Christina 1/4 öre 1634   1/1+)(1 50
16  " 1/4 öre 1636 1/1+ 100
17 Carl XI 4 mark 1693 små randskador, möjligen efter hängning 1/1+ 800
18  " 2 mark 1695 1/1+ 500
19  " 1 mark 1688 1/1+ 500
20  " 1 öre 1670   1 75
21  " 1 öre 1685 rispa 1?/1 50
22  " 1/6 öre sm 1666 åtsidan snedcentrerad 1+/01 150
23  " 1/6 öre sm 1666 1+ 75
24  " 1/6 öre sm 1667 något korroderad 1+ 75
25 Carl XII 2 mark 1701 svag repa, litet kantex   1+ 1000
26  " 1 mark 1709 1/1+ 1500
27  " 1 daler sm 1716 Publica Fide 1+ 200
28  " 1 daler sm 1719 Hoppet, liten repa 1/1+)(1+ 100
29 Ulrika Eleonora 1 öre km på wett och wapen 1 25
30 Fredrik I 2 öre sm 1747   1/1+ 75
31 Adolf Fredrik 1 riksdaler 1753 F under bild, kantex, något svagpräglad 1+ 3000
32  " 3 daler sm 1770 9 serafer 1/1+ 1500
33  " 3 öre km 1762 Kopparberg 1/1+ 100
34 Gustav III 1 riksdaler 1791 plantsfel, rispor 1/1+ 500
35 Gustav IV  1/6 riksdaler 1808  plantsrispor   1+ 300
36  " 1/2 skilling 1803 liten kantskada, rispa 1+/01 50
37  " 1/2 skillingn 1807 1+/01 100
38  " 1/4 skilling 1807 1+/01 100
39 Carl XIV Johan 1/3 riksdaler 1828 liten kantskada  1/1+ 1000
40  " 1/2 skilling 1832 Palmqvist   1 50
41  " 1 skilling banco ytligt skrapmärke 1/1+ 50
42 Oscar I 4 skilling banco 1849  1/1+ 100
43  " 4 skilling banco 1850 1/1+ 150
44  " 2 skilling banco 1847 smårispor 1/1+ 100
45  " 1 riksdaler riksmynt 1857 långt pipskägg   1+/01)(1+ 1000
46  " 50 öre 1857 1/1+ 400
47  " 25 öre 1855 1 25
48  " 5 öre 1857 1/1+ 25
49  " 2 öre 1857 01 150
50  " 1/2 öre 1857 småfläckar   01/0 50
51 Carl XV 4 riksdaler riksmynt 1862 LA, rengjord 1+ 1000
52  " 4 riksdaler riksmynt 1864 1+ 1000
53  " 5 öre 1862 stjärna 1+ 50
54  " 5 öre 1863 1+/01 150
55  " 5 öre 1872 delvis svagpräglad   1+/01 75
56  " 1 öre 1870 01 50
57 Oscar II 2 Kr 1906 dippad 01/0 1000
58  " 2 Kr 1897 Jub 01 50
59  " 1 Kr 1875 1/1+ 250
60  " 1 Kr 1898   1+ 200
61  " 1 Kr 1907 1+/01 300
62  " 50 öre 1898 1+ 150
63  " 25 öre 1875 1?/1 25
64  " 25 öre 1907 01 100
65  " 10 öre 1875   1?/1 50
66  " 10 öre 1896 1+/01)(1+ 25
67  " 5 öre 1879 1/1+ 150
68  " 2 öre 1873 1/1+ 25
69  " 2 öre 1876/75 tydlig överprägling 1+/01)(1+ 300
70  " 1 öre 1874   01 150
71  " 1 öre 1879 lång text 1+ 50
72  " 1 öre 1907 01/0 50
73 Gustav V 2 Kr 1934 1+/01)(01 50
74  " 2 Kr 1935 01)(01/0 100
75  " 2 Kr 1936   01)(01/0 75
76  " 2 Kr 1937 1+/01 50
77  " 2 Kr 1938 01/0 75
78  " 2 Kr 1939 småhack 01/0 50
79  " 2 Kr 1932, 1938   rengjorda 2st 1+-1+/01 75
80  " 1 Kr 1924 med punkter   01 250
81  " 1 Kr 1924 utan punkter 01 150
82  " 1 Kr 1929 01)(01/0 200
83  " 1 Kr 1932 1+/01)(01 25
84  " 1 Kr 1933 01 50
85  " 1 Kr 1935   01 25
86  " 1 Kr 1939 01/0 25
87  " 1 Kr 1942 ÅUB 1+)(1+/01 150
88  " 25 öre 1930 01/0 100
89  " 25 öre 1932 01/0 100
90  " 10 öre 1919   01 50
91  " 10 öre 1942 typ I, prooflike, rispa 01/0 25
92 Gustav III 1 Öre KM 1778 1+ 80
93 Carl XV  5 Öre 1867 1+/01 60
94  " 1 Öre 1867, 71 2st 1+/01, 1 40
95  " 1 Öre 1872   01 40
96 Oscar II 2 Kr 1907 patina 1+ 90
97  " 1 Kr 1907 01 400
98  " 1 Öre 1905 01/0 40
99 Gustav V 1 Kr 1932 01 40
100  " 1 Kr 1933   01 40
101  " 25 öre 1938, 39, 40, 44 (3) 6st 01-01/0 20
102  " 25 Öre 1941 Ni, 1946 Ni 2st 01, 01/0 20
103  " 5 Öre 1941  0,5mm mellan 4 o 1 01/0 10
104  " 2 Öre 1909, 50 2st 01 100
105  " 2 Öre 1920   01/0 70
106  " 2 Öre 1942 Mörk Järn, 1948, 1950 Brons 3st 01-01/0 80
107  " 2 Öre 1948 (3), 1950 järn (3) 6st 01 20
108  " 1 Öre 1921, 1941 2st 01 10
109 Adolf Fredrik 1 Öre KM 1768 1+ 100
110 Gustav IV  1/2 Skilling 1802 (hack)   1+ 50
111 Gustav VI 1 Kr 1952, 52/53, 53, 54, 55, 56 6st 01-01/0 70
112 China Bambu mynt chien wu (1928) med dokumentation 0 100
113 Litteratur Svensk myntförteckning Del 1  [Hamrin]  Fint ex 120
114 Sedlar Luxenburg  50 France 1961  P51  Ovikt 0 200
115  " Rwanda 20 France 1974 Ovikt   0 30
116  " St. Helena 1 Pound 1981 P9.a  Ovikt 0 200
117  " New Zealand 1 Dollar 1989-92 Ovikt  01 20
118  " Tyska östafrika 75 Pfennig Serie A 5, B 4  1921  ovikta 2st 1+/01 100
119  " Tyskland 50 Mark 1919   11st 01 200
120  " Maldives 5 Rupees 1960 ovikt   0 200
121 Tillbehör Myntkapslar 38-27mm  begagnade 136st 50
122 Gustav V 5 Kr 1935  Jub 2st 1+/01 150
123 Norge 25 Kr 1970  Jub 01/0 75
124 Frankrike 50 Francs 1977 (hanteringsmärken) 01/0 90
125  " 10 Francs 1972   01/0 80
126  " 10 Francs 1938 1 20
127 Polen 10 Zloty 1933 1+ 60
128  " 5 Zloty 1933 1/1+ 30
129 Lettland 5 Lati 1929 1+ 60
130 Irland 10 Shilling 1966   01 60
131 Ryssland 10 Kopek 1877 HI 1+ 10
132  " 10 Kopek 1912, 1915 2st 1+, 01 15
133  " 15 Kopek 1906,  1/2 Kopek 1908 2st 1?, 1+ 15
134  " 15 Kopek 1905, 1914 2st 1?, 1+/01 15
135  " 15 Kopek 1915   01/0 50
136  " 20 Kopek 1876 1+ 30
137  " 1 Rubel 1912 kantnag 1+ 150
138 Nederländerna 1 Gulden 1957, 10 Cent 1925 1/1+, 1 15
139 Uruguay 5 Centesimos 1949 01/0 10
140 Utlandet Album 123 st ramade mynt   vk 80
141 Danmark 25 Öre 1874 1 30
142  " 1 Kr 1915 01 40
143 Oscar II 1 Öre 1907 01/0 50
144  " 2 Öre 1876/75 1? 10
145  " 2 Öre 1878  Kort text   1/1+ 350
146  " 2 Öre 1890 1+ 20
147  " 2 Öre 1906 1+ 15
148  " 10 Öre 1894 1/1+ 15
149  " 10 Öre 1900 1+ 15
150  " 10 Öre 1907   1+/01 20
151  " 25 Öre 1875 1 70
152  " 50 Öre 1883 1/1+ 60
153 Oscar I 1 Skilling 1850 1+ 100
154  " 10 Öre 1855 1/1+ 20
155  " 25 Öre 1855   1+ 100
156  " 25 Öre 1856 1+/01 120
157 Gustav V 1 Öre 1915, 35 1+, 01 10
158  " 1 Öre 1922 01 80
159  " 5 Öre 1915, 1916/15 1+, 1 40
160  " 10 Öre 1940, 43 2st 1+/01 10
161  " 25 Öre 1919 1+/01 30
162 Gustav V 25 Öre 1933 1+ 15
163  " 50 Öre 1920 rund nolla 1 20
164  " 2 Kr 1945 01/0 30
165 Carl XIV 1/6 Skilling 1831, 36 2st 1+, 1 80
166  " 2/3 Skilling 1842 1+ 70
167  " 1 Skilling 1819 svag präglad 1+/01 150
168 Estland 2 Senti 1934, 5 Sent 1931 2st 1+ 30
169 Jersey 1/24 Shilling 1877 (plantsfel) 1/1+ 10
170 Japan  100 Mon 1835-70   1 20
171 Romarriket Gallienus 253-268 1+ 100
172 Ungern 1 Denar 1622 1+ 20
173 Österike 50 Schilling 1974 KM 2920   Proof 45
174  " 25 Schilling 1964, 20 Kreuzer 1869 2st 01, 1/1? 35
175 Grekland 10 Lepta  (kantskador)   1?)(2 20
176 Finland  50 Penniä 1916 (2) 2st 01, 1 15
177  " 10 Markkaa 1971 01 40
178 Danmark 25 Öre 1907, 2 Skilling 1815 2st 1/1+, 1? 10
179  " 10 Kr 1972  01/0 55
180 Ryssland 5 Kopek 1860   1/1? 20
181  " 3 Kopek 1840, Kopek 1842 2st 1? 20
182 Bahrain 500 Fils 1968 KM 8  (hanteringsmärken) 01 50
183 Mexico 25 Pesos 1968 01/0 65
184 Sedlar Guatemala 1 Quetzal 1968 Ovikt 0 150
185  " USA Military Series 681  50 Cent 1969 Ovikt   0 120
186  " USA Military Series 681  1 Dollar 1969 Ovikt 0 120
187  " Honduras 1 Lempira 1974 Ovikt 0 40
188 Sverige 1 Kr 80% 47st vk 900
189  " 1 Kr 40% 34st vk 300
190 Carl XVI Medalj 1976 Guld fin vikt 8,06g   0 2 400
191 Oscar II 10 Öre 1907 1+ 10
192  " 5 Öre 1882 kant hack 1+ 40
193  " 1 Öre 1878 1/1+ 80
194 Gustav V 10 Öre 1919 01 30
195  " 10 Öre 1934   01 10
196 Gustav VI 1 Kr 1960, 62, 64, 65 (2), 66, 67 (2), 68 (4) 40% 12st 01-01/0 110
197  " 1 Kr 1954, 59, 60 (2), 61, 62, 64 (2), 65, 66, 67, 68 40% 12st 01-01/0 110
198  " 50 Öre 1953 (4), 55, 56 (3), 61 (2), 25 öre 1958, 60 12st 01-01/0 65
199  " 10 Öre 1953 (4), 58, 59 (5), 61, 62 (2)    13st 01-01/0 25
200  " 10 Öre 1954   40%    240st vk  450
201 Sverige Varianter bl.a. 5öre 1882/81, 1964 50k i kr, 2 öre 1876/75 8st vk 20
202 Estland 3 Marka 1922, 5 Marka 1922 2st 1/1+ 20
203 Lettland 10 Santimu 1922, 50 Santimu 1922 2st 1 10
204 Indien 1/2 Anna 1835 1/1? 10
205 Ryssland 1 Kopek 1829 EM (pantsfel)   1+ 40
206 Paraguay 4 Centesimos 1870 (kanthack) 1+/01 50
207 Carl XVI 50 Kr 1975 10st 01/0 800
208 Sverige 1 Kr 40% 500st vk 4 500
209  " 1 Kr 40% 300st vk 2 700
210  " 5 Kr 40% 32st vk 730
211  " Koppar mynt  4kg vk 40
212  " Nickel mynt 3,5kg vk 20
Reservation för fel i listan
Nästa auktion Mars 21