Kristianstadsortens Numismatiska Förening
www.kristianstadnumis-knf.se
Auktion 2018-11-15 kl.19.00 visning från kl.17.00 Föreningarnas Hus Norretullsvägen 9 Kristianstad
Anbud och Auktionsobjekt: Tobias Johnsson Östersjövägen 259 29591 Bromölla
Tel: 0701-440016  Email: tobias@f1carstoday.net
Betalning av objekt BG: 5594-9259 
Auktionslista November
Nr Land/Regent Valör år Antal Kval. Min.pris
1 Oscar I 1/2 Öre 1858 01 20
2  " 2 Öre 1857 01 90
3  " 1/3 Skilling 1847 01 130
4  " 1/3 Skilling 1852 1+ 30
5  " 2/3 Skilling 1855   1+ 90
6  " 1 Skilling 1849 1+ 100
7  " 2 Skilling 1845  Brett Huvud 1+ 500
8 Carl XV 1 Öre 1864 01 50
9  " 2 Öre 1861  (plantsfel) 01/0 200
10  " 5 Öre 1872   1+ 80
11 Oscar II 1 Öre 1873 SVFRIGES 1/1+ 250
12 Canada 10 Dollar 1976 -0 160
13  " 5 Dollar 1976  (hanteringsmärken) 01/0 80
14  " 1 Dollar 1973     1873-1973 01/0 40
15 Norge Årsset 1974  Kongl mynt Sandhill   Ocirk 20
16  " Årsset 1975  Kongl mynt Sandhill Ocirk 20
17  " 2 Mark 1651  (kantskador) 1/1+ 450
18 Carl XIV 1/4 Skilling 1821 1/1+ 40
19  " 1/3 Skilling Banco 1837, 1 Skilling Banco 1842 2st 01, 1? 90
20 Sedlar 10 Kr 1938 Ovikt   01/0 20
21  " 5 Kr 1932 01 30
22  " 5 Kr 1939 Ovikt 01/0 20
23  " 5 Kr 1943 Ovikt 0 15
24  " 5 Kr 1944 Ovikt  0 15
25  " 5 Kr 1948  (nål märke)   01 5
26  " 5 Kr 1950 Ovikt 2st 0 15
27  " 5 Kr 1948 Jub Ovikt 01/0 20
28 Fredrik I 2 Öre SM 1747 SM314 1+ 80
29  " 1 Öre SM 1739 SM327 1 30
30  " 1 Öre SM 1750 SM338 (svag präglad)   1+ 60
31  " 1/2 Öre SM 1720 SM 342a 1 20
32  " 1 Öre KM 1721 SM345a rutad rand 1+ 100
33  " 1 Öre KM 1724  (ärg) 1+ 100
34 Oscar I 5 Öre 1906 01 90
35 Carl XIV 2/3 Skilling Banco 1843   1 20
36 Reval Johan III 1 Solidus u.å 2st 1? 20
37 Gustav V 1 Kr 1946 01 10
38  " 10 Öre 1942 Typ1, 1945, 48  (fläckar) 3st 01/0, 01 10
39  " 5 Öre 1939 01/0 20
40  " 2 Öre 1919   01 50
41 Medalj Alice Babs Ag 85g 999/1000 01/0 280
42  " Carl XVI Silvia 1976  Ag 71g  999/1000 -0 260
43  " Jönköping län, Hushållnings sälskap  Ag 27g -0 60
44  " Mynttyper G IV Ag  (silver o kopparnickelmynt) 0 40
45 Lokalmynt 150 Kr Vetlanda 1980  Ag   0 40
46 Carl XVI 50 Kr 1975 3st 240
47 Gustav V 5 Kr 1935 21st 1 500
48 Gustav VI 10 Kr 1972 01 50
49  " 5 Kr 1962 JUB 2st 01 45
50 Oscar II 2 Kr 1893   1? 40
51 Gustav V 10 Öre 1920 Stort W 1 40
52 Norge 50 Öre 1896 1? 60
53 Christina 1/4 Öre 1653 1+ 100
54 Carl XII Nödmynt Saturnus, Publika Fide, Ivpiter 3st 1?, 1+, 1 100
55 Ulrika  1 Öre 1719 KM   1/1+ 60
56 Fredrik I 1 Öre 1720 KM  På Merkurius 1+ 50
57  " 1 Öre SM 1731 1 20
58  " 1 Öre SM 1747 1/1+ 30
59  " 1 Öre SM 1749 1+ 160
60  " 2 Öre SM 1744   1/1+ 50
61  " 2 Öre SM 1746 1 20
62 Adolf Fredrik 2 Öre SM 1759 1+ 100
63  " 2 Öre SM 1760 1 20
64  " 2 Öre SM 1761 1 20
65  " 2 Öre SM 1762   1+ 100
66  " 2 Öre SM 1763 1 20
67  " 2 Öre SM 1766 1 20
68  " 2 Öre SM 1767 1 20
69 Gustav IV 1/2 Skilling 1803 01 150
70  " 1/2 Skilling 1807   1+ 50
71  " 1/2 Skilling 1809 1+ 50
72  " 1 Skilling 1803  1+ 500
73  " 1/6 Riksdaler 1800 (smutsig) 01 700
74 Oscar II 1 Öre 1902, 03 2st 1+ 30
75  " 1 Öre 1904   1+/01 30
76  " 1 Öre 1905, 06 2st 1+ 60
77  " 2 Öre 1873 01 160
78  " 2 Öre 1877  Kort text 1/1+ 30
79  " 2 Öre 1881 1+ 20
80  " 2 Öre 1889   1+ 20
81  " 2 Öre 1895 1+ 20
82  " 2 Öre 1898 01 60
83  " 2 Öre 1905, 06 2st 1+ 30
84  " 5 Öre 1874 1/1+ 20
85  " 5 Öre 1876   1/1+ 40
86  " 5 Öre 1878 1+ 100
87  " 5 Öre 1880 1+ 200
88  " 5 Öre 1891 1/1+ 20
89  " 5 Öre 1895, 97 2st 1, 1/1+ 10
90  " 5 Öre 1901, 06 2st 1, 1/1+ 10
91  " 5 Öre 1902 1+ 10
92  " 10 Öre 1907  (fläck) 01 30
93  " 1 Kr 1890 1/1+ 50
94 Gustav V 1 Öre 1920 -0 50
95  " 1 Öre 1921   -0 50
96  " 2 Öre 1915/14 1/1? 10
97  " 10 Öre 1915 1+ 20
98  " 10 Öre 1933 1+ 10
99  " 10 Öre 1940 Nickel, 25 Öre 1940 Nickel 01/0 40
100  " 10 Öre 1942, 25 Öre 1938 2st 01 20
101  " 50 Öre 1933, 35 (repa)  2st 1+ 20
102  " 50 Öre 1934 01 20
103  " 50 Öre 1938 1+/01 10
104  " 1 Kr 1924 Utan punkter 1+ 50
105  " 1 Kr 1935   1+/01 20
106  " 1 Kr 1936 01/0 30
107  " 1 Kr 1937 01 20
108  " 1 Kr 1941 01 20
109  " 1 Kr 1942 ÅUB 2st 1/1? 100
110  " 2 Kr 1912   1+ 100
111  " 2 Kr 1913 1 40
112  " 2 Kr 1924 1 40
113  " 2 Kr 1929 1/1+ 40
114  " 2 Kr 1921 JUB  (svag repa) 01/0 40
115  " 2 Kr 1932 JUB   01 50
116  " 2 Kr 1938 JUB 01 50
117 Gustav VI 5 Kr 1952 JUB (repor) 01 30
118  " 5 Kr 1962 JUB 2st 01 35
119  " Sandhill kassett 5 Kr 1935 - 1966  7 mynt 01 210
120 Gustav V 5 Öre 1909 Litet kors   1+/01 80
121  " 2 Öre 1914 1+ 20
122  " 1 Öre 1914 Öppen 4 1 50
123  " 50 Öre 1928 01 90
124  " 50 Öre 1944, 45 2st 01, 01/0 30
125  " 50 Öre 1940 Ni, 47 Ni 2st 01 10
126  " 25 Öre 1930, 38 2st 01 40
127 Carl XIV 1 Skilling Banco 1837  1+ 150
128 Oscar II 2 Kr 1907 1+/01 550
129 Gustav VI 5 Kr 1954, 55 2st 01 60
130  " 5 Kr 1959 Jub   01 30
131  " 2 Kr 1952, 53, 70 3st 01/0 35
132  " 2 Kr 1954, 55, 56 3st 01/0 55
133  " 1 Kr 1952, 52/3 (repa), 53 (repa), 54 4st 01 35
134  " 1 Kr 1955, 56, 57, 60, 61 5st 01/0 45
135  " 50 Öre 1953, 54, 56, 58 4st 01/0 30
136  " 25 Öre 1952, 53, 54, 56 (2) 5st 01/0 15
137 Sedlar Guatemala 1/2 Quetzal 1973 Ovikt 0 50
138  " USA 2 Dollar 1976  Ovikt 0 15
139  " USA Military Series 641  5 Cent 1965 Ovikt 01/0 20
140  " USA Military Series 681  10 Cent 1969 Ovikt   0 60
141  " Honduras 1 Lempira 1972 Ovikt 0 50
142  " Chile 5 Pesos, 10 Pesos 1947-58 2st 01 10
143  " Chile 5000 Escudos 10000 Escudos 1967-76 Ovikta 2st 0 20
144  " Argentina 1, 5, 10 Pesos 1973-76 Ovikta 3st 0 15
145  " Argentina 500, 1000 Pesos 1973-76 Ovikta 2st 0 50
146  " Bahamas 1 Dollar 1974 Ovikt 0 200
147  " Bahamas 3 Dollar 1968 Ovikt 0 300
148  " Bermuda 1 Dollar 1975 Ovikt 0 80
149  " Jamaica 1 Dollar 1976 Ovikt 0 20
150  " Costa Rica 5 Colones 1973 Ovikt   0 20
151  " Haiti 1, 2 Gourdes (1967)  Ovikta 2st 0 20
152  " Colombia 50 Pesos Oro 1980, 100 Pesos Oro 1977 Ovikta 2st 0 40
153  " Suriname 1 Gulden 1971 Ovikt 0 30
154  " Serbia 500 Dinara 1941 Ovikt 01 10
155  " Yogoslavia 50 Dinari 1946 Ovikt   01/0 30
156  " Yogoslavia 500 Dinari 1946 Ovikt 0 40
157  " Yogoslavia 20, 100 Dinari 1978, 1000 Dinari 1981 Ovikta 0 10
158 Japan  100 Mon 1835-70 1 10
159 Cuba 10 Pesos 1997 1oz  Pope Proof 100
160 Yogoslavia 1000, 1500 Dinara  1982 2st Proof 130
161 Island 500, 1000 Kr 1974 2st 01/0 160
162 Bahamas Årsset 1969, 5 Dollar-1 Cent  (fläckar) 9mynt 01/0 190
163 Italien 500 Lire 1985 0 30
164 Finland 25 Mark 1979 01 35
165  " 50 Mark 1983   01/0 35
166 Gustav VI Album 2 Kr -1 Öre Alla år  Saknas endast 2st 50öre, 5öre vk 480
167 Sverige Koppar mynt  2,5kg vk 10
168  " Utlandet Div mynt vk 10
169  " Utlandet Silver mynt 87gfv  bl. a.  Morgan $ 1885O, 1921S vk 300
170 Danmark 2 Kr 1923 Jub   01 50
171 Sverige 25 Öre 1899-1938  Varianter 7st 1?-1 30
172 Gustav V 1 Kr 1936, 40, 2 Kr 1938, 1950/1 4st 1?-1+ 95
173 Carl XIV 5 Kr 1995 FN 01/0 10
174 Lettland 10 Litu 1995 Proof 90
175 Liberia 5 Dollar 2000  OS   0 40
176 Tyskland 3 Kopek 1916 J (korriderad) 1/1+ 15
177  " 1 Mark 1914 J 01 20
178 Polen 10 Zloty 1932 1/1+ 60
179  " 10 Zloty 1936 1+ 60
180 Frankrike 20 Centimer 1867 A   1 10
181 Tyskland Album Ramade mynt 1874-1996 146st vk 60
182 Sedlar 10 Kr 1938, 39, 77 3st 1?, 1?, 0 10
183  " 5 Kr 1943 - 1978 12st vk 15
184 Oscar II 2 Kr 1890 (3), 98, 1904 (3), 07 (2) 9st vk 340
185 Gustav V 50 Öre 1911-19  60% 95st vk 900
186 Gustav VI 10 Öre 1953-62 40% 162st vk 300
187 Medaljer Mynttyper G IV Ag  (jub mynten) 0 70
188  " Mynttyper G IV Ag  (silver o kopparnickelmynt) 0 40
189 Gustav V 1 Kr 1935, 39 2st 1+ 40
190  " 1 Kr 1946, 50 (hanterings märken) 2st 01 15
191  " 50 Öre 1945, 10 Öre 1941, 42 4st 01 20
192 Gustav VI 5 Kr 1952 JUB (repor) 2st 01 60
193 Carl XIV 50 Kr 1976 01/0 80
194 England 1/2 Penny 1945, 1 Penny 1913, 45 3st 1+ 15
195 Oscar II 5 Öre 1874-1907 180st vk 100
196 Medaljer Störe Bronsmedaljer 10st 01-0 30
197 Utlandet  Ramade mynt 300st vk 100
198 Sverige Div Mynt Abum 1, 2, 5 Öre  5st vk 20
199  " Div Mynt Abum 1, 2, 5 Öre  6st vk 20
200  " 5 Kr 40% 250st vk 5 700
201  " 2 Kr 40% 20st vk 360
202  " 1 Kr 40% 30st vk 260
203  " 25 Öre 40% 64st vk 190
204  " 10 Öre 40% 1000st vk 1 800
205  " 2 Kr 80%(7), 1 Kr 80% (10) 17st vk 460
206  " Låda diverse mynt i plast ark och album vk 20
207  " Låda med bank rullar ca: 5kg 80
208  " Koppar mynt  4kg vk 40
209  " Silver 10 öre - 1 Kr   126gfv 128st vk 400
210 Utlandet  Utländska mynt  3kg vk 50
Reservation för fel i listan
Nästa auktion 21 Februari 2019
Föreningen behöver mynt till kommande auktioner