K R I S T I A N S T A D S O R T E N S
NUMISMATISKA
FÖRENING

 

                      emblem.jpg (30789 bytes)                     

1 krone Ch IV 1620
 

Välkommen till KNF.

2020
Du som tittar in här på sidan och vill bli medlem, lämna in något till kommande auktioner ta då gärna kontakt med någon i styrelsen.
Du som har något att berätta som berör mynt, sedlar och som du tror andra vill lyssna på ta då kontakt med styrelsen så ordnar vi
så att du kan hålla föredrag och berätta om ditt intresse vid någon av våra träffar under året.
Vår förening i Kristianstad skall vara en mötesplats för alla som gillar mynt, sedlar, medaljer och annat som har beröring med numismatik.
Var aktiv, kom med i vår förening.

Nästa föreningsmöte med auktion är tänkt att hållas den 16 april.
Mötet/auktionen kan dock komma att flyttas eller helt ställas in.
Vi följer utvecklingen av bestämmelser runt covid 19 i landet.

 Lämna gärna in objekt till kommande auktioner
 

Vi är en förening i nordöstra Skåne som efter vår 50 års dag 2016 och efter 3 utvecklande och trevliga år 2017-19 åter växt i medlemsantal.
Vi ser redan fram mot 2020.
Om du blir medlem 2020 är avgiften endast 100 kr. Vi är en klubb med medlemmar från hela Sverige,
våra Nordiska länder samt Ryssland, Litauen och Tyskland.

Du som vill sälja vid våra auktioner tar kontakt med vår
auktionskommissarie. Föreningen är i behov av objekt. Gärna hela samlingar.

Genom att ta del av vår hemsida kan du inhämta lite information om vår verksamhet, hur man blir medlem
och hur man kan köpa och sälja vid våra auktionen.
Vi ser gärna om du har möjlighet att du besöker våra föreningsträffar, kanske har just du något intressant att visa eller
berätta om. Utställningar, föredrag skall vara ett återkommande inslag i vår förening tillsammans med auktion.
Var aktiv!

Klicka här för att gå vidare

Gå vidare och ta del av föreningsfakta och diverse kring myntsamlande genom att
klicka på myntet!
 

Du som kollar in på hemsidan, berätta för dina vänner och i myntklubbar om KNF föreningen i nordöstra Skåne. Bli medlem var med och
bjud på våra auktioner. KNF skall vara en mötesplats för dig som är intresserad av mynt / sedlar / medaljer / polletter / m.m.
Det är du som medlem och intresserad av detta som är med och skapar föreningens aktiviteter. Medverka vid våra möten och auktioner.
Det gör du som inlämnare, anbudsgivare, köpare  eller bara som besökare. Medverka gärna med små utställningar, föredrag inom olika inriktningar
såsom mynt, sedlar, polletter. Du som vill bli medlem eller sälja något vid föreningens auktioner ta kontakt med någon i styrelsen.
Medlemskap kostar för 2020 endast 100:-

* * * * * * * * * * *

***Vi fortsätter att visa exempel på sedlar från världens alla hörn på denna plats på hemsidan***
Denna hobby att samla sedlar från världens alla länder växer så det knakar nu även i Sverige. Men fortfarande är vi långt efter många andra länder
när det gäller denna gren inom det numismatiska. Vi vill gärna att Kristianstad blir en mötesplats för sedelsamlare och att det även fortsättningsvis
lämnas in sedlar från världens all hörn till våra auktioner. Det har under både 2018-års auktioner och under 2019-års auktioner varit ett stort utbud av sedlar.
Tyvärr har inte intresset i vår förening motsvarat utbudet och vi har inte lyckats fånga den våg av ökat intresse för denna del inom numismatiken som nu ökar
mycket bland samlare i Sverige. Är du sedelsamlare bli medlem, lämna in objekt, bjud på våra auktioner, så kommer denna hobby att växa ännu mer.

Motiv på sedlar kan ha olika utformning, regenter, djur, blommor, historiska platser, berömda personer många gånger för oss i Sverige helt okända.
Vår hedersmedlem / webbmaster Göran har samlat sedlar i snart 50 år och är den i föreningen som här på hemsidan presenterar olika sedlar för att inspirera andra.
 

Trinidad och Tobago

Centralbanken i Trinidad och Tobago gav ut en ny 100-dollar-sedel av polymer den 9 december 2019.
Banken har för avsikt att utöka utbudet av polymersedlar till de andra valörerna (1 till 50 dollar) i mars 2020. Polymersedlarna
kommer att ersätta de föregående papperssedlarna. Sedelns framsida pryds
av en Större paradisfågel, landets vapen och flagga och
andra sida av Centralbankbyggnad i Eric Williams Financial Complex och en oljeplattform. Sedeln har flera moderna säkerhetsdetaljer
bl.a. kan nämnas det på baksidan i guldfärg skimrande fönstret i det övre högra hörnet.
Bland sedelsamlare världen över har sedeln väckt ett stort intresse, även bland svenska samlare finns ett stort intresse.

Sedeln kommer att visas på årsmötet den 20 februari

Du som vill se fler sedlar kan alltid titta in på:
 
http://www.sedelhobby.n.nu/ , https://www.facebook.com/sedelsamlare/?ref=bookmarks

 

VINNARE ÅRETS SEDEL 2018
Canada 10 Dollars

Det är medlemmar i organisationen International Bank Note Society som röstar.
Sedeln har tidigare visats i myntklubben, men visades åter den 18 april.
 __________________________________________________________________________________________________________________

Kristianstadsortens Numismatiska Förening

Ordförande
Kenneth Olofsson
Mobil: 070-970 81 42
airmobile_2@hotmail.com

Auktionskommissarie
/Anbud, mottagning och utskick av auktionsobjekt/
Tobias Johnsson

Östersjövägen 259
295 91 Bromölla
Mobil: 070-144 00 16
tobias@f1carstoday.net

Kassör
/Utskick auktionslista/
Niklas Eliasson
Mobil: 070-855 15 89
niklas.eliasson@belaxa.se

Senast uppdaterad: 2020-03-20

Ny räknare 2016-04-14


Live Stats For Website

 

 

 

Förlagan till denna sida är gjord av Bengt-Olle Carlberg, Ingrid Johansson,
Jimmy Persson och Lena Persson i samarbete med Datorteket i Kristianstad.