K R I S T I A N S T A D S O R T E N S
NUMISMATISKA
FÖRENING

 

                      emblem.jpg (30789 bytes)                     

1 krone Ch IV 1620
 

Välkommen till KNF.

Nästa föreningsmöte med auktion är den 18 april
Välkomna till Kristianstad.


Auktionslista april

 

Glad Påsk
önskar
Myntföreningen i Kristianstad


Bli medlem i vår myntklubb, en klubb med medlemmar från hela Sverige,
våra Nordiska länder samt Ryssland, Litauen och Tyskland.

Du som vill sälja vid våra auktioner ta kontakt med vår
auktionskommissarie
Föreningen är i behov av objekt.
 

Vi är en förening i nordöstra Skåne som efter vår 50 års dag 2016 och två utvecklande och trevliga år 2017-18 har växt i medlemsantal
och nu ser fram mot nya mål 2019.

Genom att ta del av vår hemsida kan du inhämta lite information om vår verksamhet, hur man blir medlem
och hur man kan köpa och sälja vid våra auktionen.
Vi ser gärna om du har möjlighet att du besöker våra föreningsträffar, kanske har just du något intressant att visa eller
berätta om. Utställningar, föredrag skall vara ett återkommande inslag i vår förening tillsammans med auktion.
 

Klicka här för att gå vidare


Gå vidare och ta del av föreningsfakta och diverse kring myntsamlande genom att
klicka på myntet!
 

Du som kollar in på hemsidan, berätta för dina vänner och i myntklubbar om
KNF föreningen i nordöstra Skåne.
KNF skall vara en mötesplats för dig som är intresserad av mynt / sedlar / medaljer / polletter / m.m.
Det är du som medlem och intresserad av detta som är med och skapar föreningens aktiviteter.
Bli medlem, kom med och medverka vid våra möten och auktioner som inlämnare, köpare eller bara som besökare.
Medverka gärna med små utställningar, föredrag inom olika inriktningar såsom mynt, sedlar, polletter.
Du som vill bli medlem eller sälja något vid föreningens auktioner ta kontakt med någon i styrelsen.
Medlemskap kostar för 2019 endast 100:-

* * * * * * * * * * *

***Vi fortsätter att visa exempel på sedlar från världens alla hörn på denna plats på hemsidan***
Vår förhoppning är att denna hobby att samla sedlar från världens alla länder även skall växa i Sverige
och att Kristianstad kanske blir en mötesplats i framtiden.
Vid föreningens auktioner 2018 och även vid årets auktioner har det funnits ett trevligt utbud av utländska sedlar. Detta bör locka sedelsamlare.

Motiv på sedlar kan ha olika utformning, regenter, djur, blommor, historiska platser, berömda personer många gånger för oss i Sverige helt okända.

Libyen

Libyen ny 1-dinar minnessedel infördes 2019-02-18.

Libyens centralbank har infört en ny polymer 1-dinar sedel  för att fira revolutionens 8-årsjubileum. Sedeln är tryckt av De La Rue.

De mest betydelsefulla milstolparna i Libyens historia var införandet av islam och arabiseringen av landet under medeltiden, samt,
under de två senaste generationerna, självständigheten, upptäckten av petroleum, revolutionen i september 1969 som förde Muammar al-Gaddafi 
till makten och inbördeskriget 2011 som ledde till störtandet av hans styre. Perioden efter 1969 har medfört många viktiga förändringar.
Gaddafis regim gjorde det första verkliga försöket att ena Libyens olika folkgrupper och skapa en distinkt libysk stat och identitet.
Februari 2011 utbröt politiska oroligheter, till stor del inspirerade av händelser i grannländerna. Demonstrationer som stoppades med våld ledde till
avhopp från militär och polis. Det Benghazi-baserade Nationella övergångsrådet kom att leda oppositionen. Blodiga sammanstötningar föranledde
en FN-stödd flygförbudszon, och efter åtta månaders inbördeskrig hade både Tripoli fallit och Muammar Gaddafi dödats.
Nationella övergångsrådet ledde efter det landet in i en än så länge politiskt oviss tid.Sedel kommer att visas vid föreningsmötet den 18 april.

I senaste numret av International Bank Note Society fanns en mycket detaljerad beskrivning om hur man bedömer
kvalitén på en pappers- respektive en polymersedel. Man kunde även konstatera att det endast fanns 19 medlemmar från Sverige

i denna världsorganisation för sedelsamlare.
Du som vill se fler sedlar kan alltid titta in på:
 
http://www.sedelhobby.n.nu/ , https://www.facebook.com/sedelsamlare/?ref=bookmarks

 

VINNARE ÅRETS SEDEL 2018
Canada 10 Dollars

Det är medlemmar i organisationen International Bank Note Society som röstar.
Sedeln har tidigare visats i myntklubben, men kommer åter att visas nu den 18 april.
 
__________________________________________________________________________________________________________________

Kristianstadsortens Numismatiska Förening

Ordförande
Kenneth Olofsson
Mobil: 070-970 81 42
airmobile_2@hotmail.com

Auktionskommissarie
/Anbud, mottagning och utskick av auktionsobjekt/
Tobias Johnsson

Östersjövägen 259
295 91 Bromölla
Mobil: 070-144 00 16
tobias@f1carstoday.net

Kassör
/Utskick auktionslista/
Niklas Eliasson
Mobil: 070-855 15 89
niklas.eliasson@belaxa.se

Senast uppdaterad: 2019-04-14

Ny räknare 2016-04-14


Live Stats For Website

 

 

 

Förlagan till denna sida är gjord av Bengt-Olle Carlberg, Ingrid Johansson,
Jimmy Persson och Lena Persson i samarbete med Datorteket i Kristianstad.